Přednášky

Professor Colin R. Martin RN MBA PhD

Birth experience:

What is it, why is it important and how should we measure it?

Program

Program 2022 – Podrobný program 

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe