Přednášky

Mgr. Reichertová Stanislava

Využití simulační výuky při odborných cvičeních oboru zdravotnický záchranář

PhDr. Jiří Frei, Ph.D.

Zásady protiepidemických opatření v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání.