Přednášky

Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Téma: Zapojení sester FN v grantu Inovace prostředků pro prevenci a léčbu dekubitů a vývoj pomůcek pro pronační polohu pacienta

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Téma: Co říká odborná literatura o využití životního příběhu pacienta v ošetřovatelství – scoping review

Program

 

Program 2021 – Podrobný program 

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studíí v oblasti vědecko- výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ