Zásady protiepidemických opatření v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání.