4. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
Program 2018 – Podrobný program

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studíí v oblasti vědecko- výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR. Odborné zaměření konference – ošetřovatelství.

Jednací jazyky: čeština, angličtina, slovenština

STŘEDA 4. 10. 2018 – PRIMAVERA Hotel & Congress centre Plzeň, Nepomucká 1058/128

7:50 – 8:20 – Registrace

8:20 – 8:30 – Slavnostní zahájení, úvodní slovo za fakultu

8:30 – 10:00 – Přednáškový blok A

 • Mgr. Reichertová Stanislava – Využití simulační výuky při odborných cvičeních oboru zdravotnický záchranář
 • PhDr. Jiří Frei, Ph.D. – Zásady protiepidemických opatření v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání

10:00 – 10:20 – Přestávka

Ošetřovatelská péče v interních oborech

10:20 – 12:30 – Přednáškový blok B

 • Bc. Benčíková Jaroslava
 • Bc. Böhmová Iveta, DiS.
 • Bc. Hadačová Michaela
 • Bc. Haisová Veronika
 • Bc. Jaklová Gabriela
 • Bc. Janská Lucie, DiS.
 • Bc. Klusková Jana
 • Bc. Kokošková Marie, DiS.
 • Bc. Stahlová Ivana, DiS. – Chir. obor
 • Bc. Doležalová Dana, DiS. – Chir. obor

12:30 – 13:30 – Oběd

13:30 – 14:30 – Přednáškový blok C

 • Bc. Korseltová Miroslava
 • Bc. Kubíková Kristýna
 • Bc. Marečková Marcela, DiS.
 • Bc. Mazancová Kateřina
 • Bc. Strašíková Milada, DiS.
 • Bc. Synáčová Radka
 • Bc. Šloufová Dagmar, DiS.
 • Bc. Valenzová Pavlína

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

14:30 – 16:30 – Přednáškový blok D

 • Bc. Baumruková Eliška
 • Bc. Černá Julie
 • Bc. Červenková Petra, DiS.
 • Bc. Dlouhá Markéta
 • Bc. Drápelová Blanka
 • Bc. Hanzlíková Jana
 • Bc. Hrdličková Zuzana
 • Bc. Janečková Eva
 • Bc. Kubíková Kristýna
 • Bc. Kubásková Pavlína

16:30 – 16:45 – Coffebreak – předsálí

16:45 – 17:45 – Přednáškový blok E

 • Bc. Kubásková Pavlína
 • Bc. Kuželová Šárka
 • Bc. Morávková Markéta, DiS.
 • Bc. Ottová Lucie
 • Bc. Slachová Anna
 • Bc. Špalová Júlia
 • Bc. Urbánková Jitka

17:45 – 18:00 – Zakončení konference