5. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studíí v oblasti vědecko- výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR. Odborné zaměření konference – ošetřovatelství.

Jednací jazyky: čeština, angličtina, slovenština

Program 2019 – Podrobný program

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studíí v oblasti vědecko- výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR. Odborné zaměření konference – ošetřovatelství.

Jednací jazyky: čeština, angličtina, slovenština

ČTVRTEK 28. 11. 2019 – Courtyard by Marriott Pilsen, Sady 5. května 57 Plzeň

8:00 – 8:25 – Prezence (Snídaňový raut)

8:30 – 8:45 – Zahájení konference

8:45 – 9:45 – ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

 • Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. – Zapojení krizových interventů a peerů do programu psychosociální podpory v rámci FN Plzeň
 • PhDr. Kristina Janoušková – Problematika opruzenin u kojenců.
 • Mgr. Milena Vaňková, Ph. D. – Očekávání sester a mýty o supervizi v klinické praxi.

9:45 – 10:00 – Přestávka

10:00 – 11:30 – PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK A

 • Haisová Kateřina, Bc. Socio – ekonomické aspekty adenotomie
 • Hrůza Pavel, Bc. – Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s onkologickým onemocněním hlavy a krku
 • Kubová Anna, Bc. – Agresivita v ošetřovatelské praxi
 • Nachtmannová Kristýna, Bc. – Cévní přístupy pro hemodialýzu a jejich vliv na kvalitu dialyzačního ošetření
 • Novotná Klára, Bc. – Role všeobecné sestry v prevenci nádorového gynekologického onemocnění

11:30 – 12:15 – Oběd

12:15 – 13:15 – PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK B

 • Soukupová Lenka, Bc., DiS. – Acute Pain Service ve FN Plzeň
 • Těšínská Jitka, Bc. – Ošetřovatelská péče o nemocné s nádorovým onemocněním hlavy
 • Tichá Michaela, Bc. – Péče o pacienta s kontinuální eliminační metodou na jednotkách intenzivní péče
 • Zelenková Barbora, Bc.  DiS. – Klinická supervize v psychiatrickém ošetřovatelství

13:15 – 13:55 – ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

 • Mgr. Eva Pfefferová, Mgr. Stanislava Reichertová – Inovace celofakultního předmětu První pomoc
 • PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D. – Časté chyby při výkonu nelékařského zdravotnického povolání (vyžádaná přednáška)
 • Mgr. Jaroslava Nováková, PhDr. Mgr. Jitka Krocová – Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických, TAČR, č.: TL01000081.

14:00 – Zakončení konference