Pokyny pro zpracování příspěvku do sborníku:

 • v práci využívejte již přednastavené styly
 • rozsah příspěvku 4-15 stran včetně příloh a seznamem literatury
 • příspěvky v českém, slovenském jazyce, anglickém jazyce
 • klíčová slova v rodném jazyce (max. 10 slov)
 • klíčová slova v anglickém jazyce (max. 10 slov)
 • abstrakt v českém, slovenském, anglickém jazyce (70-150 slov)
 • abstrakt v anglickém jazyce (70-150 slov)
 • citace podle normy ISO 690
 • uvádějte pouze citované zdroje
 • v případě, že je celý příspěvek v anglickém jazyce, abstrakt i klíčová slova se uvádí pouze jednou

Mezní termín pro zaslání příspěvku: 23.11.2022

Příspěvek zašlete na simbartl@fzs.zcu.cz

Šablona k příspěvku zde ke stáhnutí: Šablona MS Word

Pokyny pro zpracování příspěvku k prezentaci

 • příspěvek ve formě prezentace
 • doporučený formát z programů MS Office (PPTX, PPT) nebo PDF prezentace.
  • PDF formát doporučujeme pro export z jiného prezentačního programu pro správné zobrazení.
 • prezentaci doporučujeme donést na přenosném disku
 • prezentace bude před začátkem konání nahrána do počítače