Pokyny pro zpracování příspěvku:

  • v práci využívejte již přednastavené styly
  • rozsah příspěvku 4-15 stran včetně příloh a seznamem literatury
  • příspěvky v českém, slovenském jazyce, anglickém jazyce
  • klíčová slova v rodném jazyce (max. 10 slov)
  • klíčová slova v anglickém jazyce (max. 10 slov)
  • abstrakt v českém, slovenském, anglickém jazyce (70-150 slov)
  • abstrakt v anglickém jazyce (70-150 slov)
  • citace podle normy ISO 690
  • uvádějte pouze citované zdroje
  • v případě, že je celý příspěvek v anglickém jazyce, abstrakt i klíčová slova se uvádí pouze jednou

Mezní termín pro zaslání příspěvku: 3.10.2018

Šablona k příspěvku zde ke stáhnutí: Šablona MS Word 2010