Program 2022 – Podrobný program 

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.

Získané poznatky studentů by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací.  Odborné zaměření konference – ošetřovatelství.

Jednací jazyky: čeština, angličtina, slovenština

ČTVRTEK 24. 11. 2022 – Courtyard by Marriott Pilsen (Místo bude upřesněno)

8:30 – 9:00 – Prezence, registrace účastníků

9:00 – Zahájení konference

9:15 – 10:45 – Odborné přednášky (sekci předsedá PhDr. Jana Horová, Ph.D.)

 • Ing. Andrea Mašínová PhD., DBA, LL.M. – Význam psychosociální podpory nelékařů v přímé péče – kazuistiky.  (přibližný čas 30 minut)
 • Professor Colin R. Martin RN MBA PhD – Birth experience: What is it, why is it important and how should we measure it? (přibližný čas 30 minut)
 • prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD – Analýza epidemiologických dát: stratégie, prístupy a nástroje (přibližný čas 30 minut)

10:45 – 11:15 – Přestávka na kávu

11:15 – 12:20 – Odborné přednášky (sekci předsedá PhDr. Jana Horová, Ph.D.)

 • prof. Ivan Varga, RNDr., PhD. et PhD. – Skôr ako sa narodíme – nové trendy vo výuke a výskume embryológie človeka. (přibližný čas 25 minut)
 • Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA – Mezinárodní výměny studujících studijních programů všeobecné ošetřovatelství a porodní asistence v rovině praktických stáží – benefity, výzvy a otazníky (přibližný čas 20 minut)
 • PhDr., Mgr. Jitka Krocová, Ph.D. – Posuzování kvality výukového prostředí studenty programu Všeobecné ošetřovatelství – pilotní šetření.

12:20 – 13:20 – Přestávka na oběd

13:20 – 14:45 – Přednáškový blok (sekci předsedá PhDr., Mgr. Jitka Krocová, Ph.D.)

 • Bc Aneta Winnová – Bossing v ošetřovatelství
 • Bc. Jana Vojtová – Zkušenosti sester s poskytováním ošetřovatelské péče během pandemie COVID 19
 • Bc. Kristýna Vágnerová – Prevence stranové záměny v perioperační péči
 • Bc. Hana Vlčková – Adaptační proces v perioperační péči na neurochirurgii
 • PhDr., Mgr. Jitka Krocová, Ph.D. – Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním (MZ ČR 18/22/PPZ) – evaluace workshopu.

15:00 – Zakončení konferencE