6. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studíí v oblasti vědecko- výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR. Odborné zaměření konference – ošetřovatelství.

Jednací jazyky: čeština, angličtina, slovenština

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studíí v oblasti vědecko- výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR. Odborné zaměření konference – ošetřovatelství.

Jednací jazyky: čeština, angličtina, slovenština

ČTVRTEK 26. 11. 2020 – ON-LINE, Google Meet

8:30 – Zahájení konference

8:45 – 10:15 – Odborné přednášky

 • Markéta PavlíkováCo je EBM a proč ji potřebujeme

10:30 – 12:00 – Přednáškový blok A

 • Buřičová Iva, Bc. – Kvalita spánku všeobecných sester pracujících v nepřetržitém provozu
 • Egermaierová Eva, Bc. – Vývoj péče o chronické rány v 19. až 21. století z pohledu všeobecné sestry
 • Gajdová Daniela, Bc. – Motivace k výkonu profese Všeobecné sestry v intenzivní péči
 • Hodanová Yvona, Bc. – Role NELZP při určení naléhavosti ošetření pacientů Urgentního příjmu-triáž
 • Chrástová Tereza, Bc. – Rozpor teorie a praxe pohledem sestry absolventky
 • Kacerovská Vendula, Bc.– Saturace potřeby jistoty a bezpečí u klientů v domovech pro seniory

12:00 – 12:30 – Přestávka

12:30 – 13:45 – Přednáškový blok B

 • Kohoutová Jaroslava, Bc. – Potřeba jistoty a bezpečí v souvislosti s plánovaným operačním výkonem
 • Kriegelsteinová Vlasta, Bc. – Monitorování krevního tlaku v domácím prostředí
 • Nikodýmová Veronika, Bc. – Psychosociální dopad na nelékařský zdravotnický personál pracující s pacienty s onemocněním covid-19
 • Procházková Věra, Bc., DiS. – Kvalita života pacientů po radikální cystektomii s náhradní derivací moči ileální neovezikou
 • Zábojníková Sabina, Bc. – Hodnocení bolesti a kvality analgezie z pohledu sester specialistek na ARO

14:00 – Zakončení konference