7. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Program 2021 – Podrobný program 

Hlavním cílem navrhované konference je rozšířit znalosti studentů magisterských studíí v oblasti vědecko- výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly být především využity jako potřebný základ v jejich vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR. Odborné zaměření konference – ošetřovatelství.

Jednací jazyky: čeština, angličtina, slovenština

ČTVRTEK 25. 11. 2021 – Courtyard by Marriott Pilsen

8:00 – 8:30 – Prezence, registrace účastníků

8:30 – Zahájení konference

8:45 – 10:15 – Odborné přednášky

 • Ing. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. – Zapojení sester FN v grantu Inovace prostředků pro prevenci a léčbu dekubitů a vývoj pomůcek pro pronační polohu pacienta
 • Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. – Co říká odborná literatura o využití životního příběhu pacienta v ošetřovatelství – scoping review
 • Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. – On-line kvalitativní výzkum studentů zdravotnických oborů v souvislosti s epidemií Covid-19.

10:15 – 10:45 – Přestávka na kávu

10:45 – 12:00 – Odborné přednášky

 • Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D. – Kvalita poskytované péče, případová studie
 • Mgr. Iveta Černohorská – Zkušenosti hospitalizovaných dětí
 • Mgr. Daniela Bartoníčková – Nástroje pro hodnocení kultury bezpečí pacientů studenty ošetřovatelství

12:00 – 12:30 – Přestávka na oběd

12:30 – 13:45 – Přednáškový blok

 • Bc. Romana Bečvářová – Pracovní prostředí z pohledu pediatrických sester
 • Bc. Hermachová Kateřina  – Způsoby efektivní edukace u pacientů s umělou výživou
 • Bc. Švihlová Ladislava  – Role sestry mentorky v klinickém prostředí
 • Bc. Vacíková Jirousková Martina  – Paliativní péče v pobytových sociálních zařízeních
 • Bc. Těšínská Jitka – Ošetřovatelská péče o pacienty při nádorovém onemocnění hlavy a krku

14:00 – Zakončení konference